HUITOPZ je član

Baner
Baner

AMC portal

Baner

Pratite nas ...

Baner

Pretraživanje

Prijava korisnikaReorganizacija donjeg dijela FIR Zagreb Ispis Email
Četvrtak, 05 JUNE 2014 13:41

 

13052014

Reorganizacija donjeg dijela zračnog prostora FIR Zagreb

- informacija o statusu projekta,

 

Sadašnja struktura zračnog prostora definirana je 1996. S vremenom se javljala potreba za promjenom. Preduvjeti za procesiranje zahtjeva korisnika zračnog prostora su osigurani formiranjem NPUZP (Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom ) i donošenjem Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom (NN 138/09).  Formalni proces reorganizacije zračnog prostora iniciran je dopisom HZSa od 24.04.2012. HKZP je kroz Forum generalnog zrakoplovstva 29.10. 2013. proveo inicijalnu konzultaciju sa korisnicima. Preliminarna analizu zahtjeva reorganizacije donjeg dijela zračnog prostora FIR Zagreb koju je izradio HKZP usvojena je od strane NPUZP. Slijede aktivnosti osnivanja radne skupine (od predstavnika HKZP i MO) i izrada Plana upravljanja projektom. Promjene u zračnom prostoru planiraju se realizirati u 2015./2016.

Planirana reorganizacije donjeg dijela zračnog prostora FIR Zagreb obuhvaća promjene strukture i elemenata zračnog prostora, klasifikacije i usklađivanje međuovisnih elementa.

Promjene će uključiti vertikalno i horizontalno proširenje nekontroliranog zračnog prostora te eventualno uvođenje nekontroliranog zračnog prostora F i/ili kontroliranog zračnog postora E.

Proširenje nekontroliranog zračnog imati će za posljedicu povećanje izvora opasnosti za sigurnost zrakoplova (hazarda). Prije implementacije promjene biti će potrebno napraviti procjenu sigurnosti i provesti niz sistemskih mjera radi smanjenja rizika na prihvatljivi nivo.

Za ilustraciju neki glavni hazardi planirane promjene su:

1. - Zapovjedniku zrakoplova koji leti IFR nepoznat je promet/aktivnost u smjeru leta zrakoplova

2. - Odstupanje redovnog prometa od zračnog puta

3. - Posada zrakoplova koji leti IFR u VMC ne obraća dovoljnu pozornost na VFR promet

4. - Neinformiranost zapovjednika zrakoplova o odvijanju kompleksnog zračnog prometa u nekoj zoni (na primjer u zoni nekontroliranog aerodroma/letjelišta, u rezerviranom zračnom prostoru za prelete ili natjecanje sportskih letjelica)

5. - Ne obavještavanje drugih sudionika zračnog prometa radio porukom o ulasku u approach ili holding zonu

6. - Nekorištenje propisanih frekvencija za informiranje o namjeri

7. - Neinformiranost pilota o strukturi zračnog prostora

Radi sigurnost zračnog prometa u pripremi i provedbi mjera smanjenja rizika moraju se uključiti svi korisnici zračnog prostora. Poseban je problem uključivanje sportsko-rekreativnih pilota i piloti zrakoplova za privatne potrebe. Ova specifična grupa je vrlo heterogena i većinom formalno neorganizirana što može biti problem u informiranju i  usvajanja potrebnih novih znanja, pravila i kulture sigurnosti letenja u G sloju.

HUITOPZ, odnoso zainteresirani članovi, mogu sudjelovati kao partneri uključenih strana u procesu reorganizacija zračnog prostora. Poglavitio se to odnosi na proces procjene sigurnosti i planiranju preventivnih mjera, organiziranje tematskih satanaka i rasprava. Tematske rasprave organizirane od strane HUITOPZa poboljšale bi komuniciranje i prijenos potrebnih znanja između heterogene grupa sportsko rekreativnih korisnika zračnog prostora, komercijalnih operatora, pružatelja usluga , institucija i nadležnih tijela

HUITOPZ će nastaviti pratiti provedbu projekta , informirati članove , asistirati u procesu konzultacija korisnika zračnog prostora i nadležnih tijela te prema potrebi organizirati prikladna školovanja odnosno informiranje o primjeni sigurnosnih mjera i pravila.

Oni koji imaju pitanja ili prijedloge ili se žele aktivno uključiti u proces unapređenja sigurnosti vezano za planiranu reorganizaciju zračnog prostora mogu nas kontaktirati putem e-maila.