Izvještaj sa skupštine IFATSEA-e Accra 2019. Ispis
Ponedjeljak, 09 DECEMBER 2019 00:00

Održana 49. godišnja skupština IFATSEA-e – Accra, Ghana

U periodu od 17. do 22. studenoga u Ghani (Accra) održana je 49. IFATSEA General Assembly u organizaciji profesionalne ATSEP udruge GHATSEA.

Glavna tema ovogodišnje skupštine je bila uključivanje ATSEP osoblja u ICAO Annex1 i obaveza izrade programa njihovog licenciranja na svjetskoj razini. Time bi provođenje školovanja i licenciranja za ATSEP osoblje bilo uniformno i obavezujuće za sve ANSP-ove. U kontekstu toga se spominju dvije studije; jedna koja je naručena od IFATSEA-e u kojoj je provedena analiza o financijskom utjecaju uključivanja ATSEP-a u ICAO Annex1 i druga, naručena od starne Europske komisije, pod nazivokm ECORYS koja analizira sigurnosne aspekte i moguće dekradacija rada sustava u slučaju izostanka ATSEP osoblja u procesu upravljanja i održavanja ATM sustava (Study on Safety-related and Safety-critical functions and related jobs in ATM/ANS).

Na IFATSEA GA jedna od tema bio je i problem brzo rastućeg trenda pojave sustava bespilotnih letjelica (UAS) u zračnom prostoru općenito. Naglašeni su i sigurnosni problemi s aspekta mogućih sudara, zloporabe dronova u terorističke svrhe ali i sigurnosni aspekt gubitka kontrole od strane rukovatelja. Posebno je istaknuta opasnost od sudara s drugim zrakoplovima na malim visinama (ispod 1000 stopa) poput helikoptera, poljoprivrednih zrakoplova i zrakoplova u polijetanju i slijetanju. U prilog tome govori i povećani broj izvješća o dronovima u kritičnim zonama koje su prijavili piloti u protekloj godini.

Tijekom predavanja je istaknuta i Republika Hrvatska sa svojim AMC portalom kao primjer pokušaja uvođenja reda u zračnom prostoru sa izvrsnim konceptom Flexible Use of Airspace (FUA) i u konačnici poboljšanja kvalitete upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management-ASM).