MORH Ispis Email

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Samostalni odjel za vojni zračni promet

 

        Military Aviation Autority   MAA je samostalno nadležno stručno tijelo koje jamči da će aktivnosti unutar sustava MORH-a i Oružanih snaga RH u oblasti vojnog zrakoplovstva vršiti na prihvatljivoj razini rizika. Pritom se na transparentan, trajan i vođeni način održava ravnoteža i između sigurnosti vojnog zračnog prometa i izvršenja vojnih zadaća koji implicitno sa sobom donose rizike.

            Cilj je da se unutar pravnog okvira vrši nadzor nad sigurnosnim zahtjevima vojnog zrakoplovstva koja su u analogiji s važećim civilnim propisima utemeljenim na ICAO-lancu sigurnosti zračnog prometa.

            Poslovi koji se obavljaju su vezani uz certificiranje i nadzor nad vojnim zrakoplovima i aerodromima, vojnom zrakoplovnom osoblju (tehničkom i letačkom), pripremanje prijedloga zakonskih akata. Praćenje i sudjelovanje na međunarodnim skupovima i odborima NATO-a, Eurocontrola te Europske komisije po pitanjima vojnog zračnog prometa.

            Izdaju se certifikati o plovidbenosti vojnih zrakoplova i opreme za njihovu uporabu, vodi se registar vojnih zrakoplova, zrakoplovnog osoblja i aerodroma u RH, dozvole vojnom letačkom i tehničkom osoblju i obavljaju se i poslovi vezani uz Povjerenstva za istraživanje vojnih zrakoplovnih nesreća

                                                           I to sve uz moto

                       

                                                           „SIGURNOST VOJNOG LETENJA-PRIJE SVEGA“

                                                                       „MILITARY FLIGHT SAFETY-OVER ALL“