Agencija za civilno zrakoplovstvo Ispis Email

 

   Agencija za civilno zrakoplovstvo predstavlja stručnu vladinu organizaciju koja omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje odgovornosti države za kontrolu sigurnosti zračnog prometa. Utemeljena je na sjednici hrvatske vlade 18. siječnja 2007. prihvaćanjem izmjena i dopuna Zakona o zračnom prometu. Dvije godine poslije, 9.ožujka 2009. Agencija  je počela s operativnim radom.

   Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

   Temeljna zadaća hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo je osiguranje odgovarajućeg okruženja za sigurne operacije civilnog zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Ova zadaća je ostvarena definiranjem potrebne sigurnosne regulative u skladu sa ICAO i EASA međunarodnim standardima, te provedbom nadzora sigurnosti nad primjenom definiranih regulatornih standarda.

   Agencija djeluje kao javni servis svima koji se bave zrakoplovstvom pri čemu provodi, pomaže i omogućuje dostizanje potrebnih standarda za izvođenje operacija svim stranama što ima za posljedicu povećanje sigurnosnih standarda kod letačkih operacija. Više informacija o radu Agencije možete dobiti na službenoj internetskoj stranici http://www.ccaa.hr