Povijest Udruge Ispis Email

 

Ideja o osnivanju i organiziranju Udruge HUITOPZ, potekla je od nekoliko entuzijasta inženjera i tehničara koji su početkom osamdesetih godina dvadesetog stoljeća radili u zrakoplovstvu. Sav taj organizacijski posao, od prvih dogovora i informacija o ovoj djelatnosti u međunarodnim okvirima pa do samog osnivanja Udruge HUITOPZ (za vrijeme jugoslavenskog razdoblja, Društva DITOPZ), obavio je Inicijativni odbor (Plavčić, Defar, Grlić, Krašovec, ...).

Veliki entuzijazam i uloženi trud Inicijativnog odbora nagrađen je mnoštvom članstva, koje je bilo prisutno na Osnivačkoj skupšini Udruge, održanoj 30. lipnja davne 1981. godine.

Tada je izabrano i prvo Predsjedništvo Udruge, tadašnjeg DITOPZ-a, iz raznih zrakoplovnih radnih organizacija, u slijedećem sastavu, prema slici, s lijeva na desno:

 

 Prvo predsjedništvo DITOPZ-a

Prvo Predsjedništvo DITOPZ-a

-stoje: Petar Renjić, SUKL (Savezna uprava za kontrolu letenja)-blagajnik; Viktor Flatz, SUKL; Olga Grlić, SUKL; Željko Plavčić, SUKL-predsjednik; Krešimir Božičković, ZTZ "ZMAJ" (Zrakoplovno-tehnički Zavod)-potpredsjednik; Aleksandra Krašovec, SUKL; Zlatko Filipović, ZTZ;

-čuče: Hrvoje Defar, AZ (Aerodrom Zagreb)-tajnik; Vlatko Pintar, SUKL; Igor Zorić, VZŠ (Viša zrakoplovna škola); Zvonko Hegedušić, ZTZ.

 

Od samog osnivanja Društvo razvija vrlo živu strukovnu aktivnost. U to vrijeme DITOPZ aktivno djeluje u Hrvatskoj okupljanjem članstva na mjesečnim sastancima, u Domu inženjera i tehničara (DIT), današnji Dom HIS-a, uz projekcije stručnih video filmova iz područja zrakoplovstva, svjetskih zrakoplovnih izložbi avionike i elektronike (London, Pariz, USA) i ostalih dostupnih aktualnih informacija. Do tih stručnih video filmova s najnovijom zrakoplovnom tehnologijom, članovi Društva dolaze zahvaljujći svojim odličnim međunarodnim vezama.

Znajući koliko su znanje i elektronička pismenost važni za držanje koraka sa najnovijim znanstvenim dostignućima i eksponencijalnom razvoju elektronike, u suradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Zagreb, organizirana su dva stručna seminara o mikroprocesorima, za sve članove Društva.

DITOPZ 21. svibnja 1984.g. od "Aerodroma Zagreb" dobiva veliko priznanje, PLAKETU za posebne zasluge u razvoju i osposobljavanju aerodroma za II kategoriju slijetanja, budući da su se njegovi članovi posebno angažirali i istakli na izvršenju ove zadaće.

DITOPZ je stalno, preko svojih delegata, aktivno prisutan u radu Saveza inženjera i tehničara Hrvatske (SITH), danas Hrvatski inženjerski Savez (HIS), Zagreb, Berislavićeva 6.

DITOPZ ubrzo uspostavlja izvrsne odnose sa analognom austrijskom udrugom ATCNEA, što je rezultiralo stručnim posjetima aerodromima u Grazu, Beču i Saltzburgu, gdje je rješavana zajednička problematika iz susejdnih oblasnih kontrola letenja.

Austrijska udruga uzvratila je posjetu našoj udruzi u Zagrebu sa posjetima AKL-u (Aerodromska kontrola leta) i aerodromu sa riješavanjem slične problematike kao i u Austriji.

Udruga HUITOPZ redovno, svake godine od svojeg osnivanja, održava Godišnje skupštine Udruge, na kojima se cjelokupno članstvo obavještava o radu Udruge u protekloj godini, izvršenim i neizvršenim planovima, financijskom poslovanju, planiranju radnih i financijskih zadaća za narednu godinu, provdi izborne aktivnosti članova tijela Udruge, sukladno Statutu i ostalim aktualnostima važnim za Udrugu. Poslije radnog dijela skupštine, cjelokupno članstvo nastavlja ugodno druženje, uz prigodnu večeru, bogatu tombolu-svaka dobiva, glazbu a često puta i pjesmu, uglavom do kasno u noć.

Osim stručnih aktivnosti Udruga organizira i sportsko-rekreacijske susrete članstva sa ugodnim druženjem, najčešće u Centru veze Velika Mlaka.

Za samu Udruge i njen prelazak iz jedne države (YU) u drugu (HR), važno je naglasiti da Udruga postoji i djeluje tijekom Domovinskog rata. Nakon osamostaljenja i priznanja Republike Hrvatske, Udruga je morala mijenjati i uskladiti svoj Statut sukladno ideologiji i novim zakonima, da bi se mogla ponovo registrirati (re-registrati) i tako javno djelovati, kako na domaćem, tako i na inozemnom planu. Udruga je ponovo registrirana u okvirima nove države, Samostalne i Suverene Republike Hrvatske.Tako je njeno prijašnje ime DITOPZ zamjenjeno sa novim imenom HUITOPZ, mijenja se grb tako da nosi hrvatska obilježja a mijenja se još nekoliko manjih detalja.

U novonastalim uvjetima ukidaju se YU-dinari, koji se preko HR-dinara transferiraju kune. Cijeli taj monetarni transfer, financije Udruge prolaze bez ikakvih problema, stalno u pozitivi. U novoosnovanoj financiskoj ustanovi ZAPP-u (Zavodu za platni promet) obnovljen je žiro račun HUITOPZ-a, čak pod istim brojem koji je imao i prije.

Kontinuitet djelovanja Udruge vidi se i kroz njeno djelovanje u periodu od 1991.-1994. kada su naši delegati bili prisutni i aktivni u radu Međunarodnih kongresa kroz sve te ratne godine dok Hrvatska nije postala članicom IFATSEA.

Vrhunac borbe udruge HUITOPZ za Hrvatsku, za njezino priznanje i njezino mjesto u IFATSEA-i, su tri Međunarodna kongresa IFATSEA, 1991.g. u Austriji, 1992.g. na Cypru i 1993.g. u SAD-u, kada su naši delegati zbog agresije na Hrvatsku odbijali sudjelovanje na Kongresima pod imenom Jugoslavija i pod jugoslavenskom zastavom, jer je službeno Jugoslavija bila članica IFATSEA, traže se kompromisi, tako da je naše sudjelovanje na tim kongresima bilo omogućeno sa dvije zastave (savezna i republička) ili bez zastave ili bez imena. Međunarodna organizacija IFATSEA znala je dobro za taj problem i nastojala ga pravedno riješiti, tako da je Samostalna i Suverena Republika Hrvatska konačno od 01.siječnja 1994.g. primljena i postala ravnopravnom članicom IFATSEA o čemu je donesena svečana povelja i uručena našim delegatima.

HUITOPZ nakon re-registracije Udruge u Hrvatskoj i prijema u članstvo IFATSEA, nastavlja s radom po ustaljenim metodama i planovima rada, održava svoje redovne godišnje skupštine, učestvuje u radu Međunarodnih godišnjih skupština IFATSEA, organizira redovne sastanke Predsjedništva i članstva u HIS-u, podržava ranije spomenute aktivnosti i razvija nove. S obzirom na svoje tridesetgodišnje postojanje, u Udruzi sukcesivno dolazi do podmlađivanja članstva i izbora novih članova Predjedništva, kao i članova ostalih tijela Udruge.