Djelovanje Udruge Ispis Email

 

HUITOPZ se aktivno uključuje u rješavanje konkretnih tehničkih, tehnoloških i eksploatacionih problema u hrvatskom zrakoplovstvu, kako civilnom tako i vojnom, te sudjeluje u uvođenju suvremenih uređaja, tehnologija i postupaka u cilju povećanja sigurnosti zračne plovidbe.

 

Ciljevi i zadaci udruge

Udruga strukovno i organizacijski povezuje zainteresirane članove koji prema osobnim afinitetima i specifičnim stručnim znanjima, odnosno znanstvenim disciplinama, udružuju svoj rad u Udruzi:

-avioprijevoznici,

-zračne luke,

-kontrola letenja,

-zrakoplovni servisi i ustanove tehničkog održavanja zrakoplova,

-resorna ministarstva,

-fakultetske ustanove,

-ostale zainteresirane ustanove i pojedinci.

Organizacijsko povezivanje, okupljanje i rad stručnih osoba na pitanjima iz oblasti zrakoplovne tehnike, tehničke infrastrukture kontrole letenja kao i infrastrukture zračnih luka. Djelatnost i rad Udruge zasniva se na stručno-tehničkim, tehnološkim i drugim specijalističkim odnosno znanstvenim disciplinama u toj oblasti.

 

Djelovanje udruge:

-poticanje i razvijanje stvaralačkih i drugih spoznaja i znanja u cjelokupnoj tehnološko-tehničkoj problematici zračnog prometa,

-uvođenje novih tehnologija,

-suradnja s državnim ustanovama u legislativnoj, terminološkoj i drugoj profesinalnoj problematici,

-suradnja s gospodarskim subjektima na rješavanju tehnološko-tehničkih i organizacijskih zahtjeva,

-pokretanje inicijativa i aktivnosti u područjima određene stručne problematike od šireg interesa za društvo,

-suradnja s drugim sličnim stručnim, specijalističkim i znanstvenim udrugama u zemlji i inozemstvu radi praćenja suvremenih kretanja razvoja u područjima interesa Udruge,

-briga o stručnom usavršavanju članstva organizacijom savjetovanja, seminara, predavanja, workshop-ova, posjete stručnim sajmovima i sl.

-poticanje stručne publicističke, prevodilačke, stručno-terminološke i slične aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu,

-organiziranje suvremene razmjene tehničko- tehnoloških datoteka i informacija (internet, www, e-mail ...),

-sudjelovanje u radu IFATSEA-e, njezine skupštine i radnih Komiteta kao i ostvarivanje obveza koje iz toga proizlaze prema drugim srodnim domaćim i međunarodnim udrugama.

Prema tome, HUITOPZ okuplja predstavnike svih hrvatskih zračnih luka, bilo da se radi o samim zračnim lukama-operatorima, o centrima kontrole letenja, o postrojbama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ili o agencijskim službama nacionalnog prijevoznika Croatia Airlines (CTN), kao i drugih avioprevoznika. Najveće koncentracije članova su, svakako, u gradovima sa zračnim lukama Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku.

Osim navedenih tvrtki, u HUlTOPZ-u su uključeni i članovi-predstavnici državnih ustanova čija je djelatnost povezana sa zrakoplovstvom kao što su Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (MPPiV), Ministarstvo obrane (MORH)-Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ), Hrvatsko vojno učilište i fakulteti hrvatskih učilišta i škola povezanih sa zrakoplovstvom (SBF, FER, FPZ, ZTŠ, ...).